<rt id="6igso"><small id="6igso"></small></rt>
<acronym id="6igso"></acronym>
<rt id="6igso"><small id="6igso"></small></rt>
<acronym id="6igso"></acronym>
<rt id="6igso"><small id="6igso"></small></rt>
<acronym id="6igso"></acronym>
  • 天麻天麻为多年生草本植物,分布于全国大部分地区。其干燥块茎亦称天麻,是一味常用而较名贵的中药,临床多用于头痛眩晕、肢体麻木、小儿惊风、癫痫、抽搐、破伤风等症。天
  • 细辛细辛又名:华细辛、小辛、少辛、盆草细辛等,属马兜铃目,马兜铃科多年生草本;根状茎直立或横走,有多条须根;叶通常2枚,叶片心形或卵状心形,花紫黑色;花梗长2~4cm
  • 白芷白芷为伞形科植物兴安白芷(祈白芷),库而白芷(川白芷)及杭白芷(香白芷),以根入药,有祛病除湿、排脓生肌、活血止痛等功能。主治风寒感冒、头痛、鼻炎、牙痛。赤
  • 铁皮石斛铁皮石斛又名黑节草、云南铁皮。属微子目,兰科多年生附生草本植物。茎直立,圆柱形,长9-35厘米,粗2-4毫米,萼片和花瓣黄绿色,近相似,长圆状披针形,长约1.8cm
  • 半夏属天南星目药用植物,广泛分布于中国长江流域以及东北、华北等地区。药用植物,具有燥湿化痰,降逆止呕,生用消疖肿作用,兽医用以治锁喉癀。在西藏也有分布,海拔3000
  首页 > 农业百科 > 药用植物 > 列表
  • 2019最新网上赚钱项目 910| 716| 490| 449| 605| 893| 931| 299| 443| 534| 586| 283| 243| 98| 98| 282| 926| 176| 610| 45| 887| 217| 704| 705| 811| 457| 813| 302| 185| 226| 162| 703| 981| 773| 631| 778|